เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021

ประกาศ ณ วันที่: 
30 กันยายน 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 30, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
ศุกร์, กันยายน 30, 2565