ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการนำส่งเงินสมทบของบริษัท ประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่: 
22 กันยายน 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, กันยายน 22, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 22, 2565