ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายเสมือน(JunosPulseProgram) (ดาวน์โหลดคู่มือ)

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าใช้งาน ระบบรายงานข้อมูลการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาต รายงานผลการสอบและการอบรมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย