ภาพกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน