ประมวลภาพ Insurance Forum หัวข้อ “นวัตกรรมด้านการพัฒนาตลาดประกันภัย”วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ