ประมวลภาพหลักสูตรการตรวจสอบและสัญญาณเตือนภัยในงบการเงินของบริษัทประกันภัย วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 8.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน