สถิติการออกใบอนุญาต (Issuing of Licenses Statistics)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สถิติตัวแทนนายหน้า (Agent / Broker Statistics)

สถิติการออกใบอนุญาต (Issuing of Licenses Statistics)