ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

มกราคม – มีนาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

เมษายน – มิถุนายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

กรกฎาคม – กันยายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

ตุลาคม – ธันวาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

รวม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, June 12, 2562