ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการใช้บริการบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท