รายชื่อตกหล่นเคลมประกันภัยกลุ่มไม่ได้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สุนันทา
วันเวลาที่ตอบ: 
20 January 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เรียน คปภ กรณีที่บริษัทฯได้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพนักงานท่านหนึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อทางบริษัทฯส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องสิทธิในมรณกรรมให้กับทางประกันภัยไปนั้น ทางประกันภัยแจ้งกลับมาว่าไม่มีรายชื่อพนักงาน่านดังกล่าวในฐานข้อมูลที่บริษัทฯยื่นไป เมื่อมีการตรวจเช็คก็ทราบว่าเป็นไปได้ที่รายชื่อพนักงานท่านดังกล่าวจะตกหล่นเนื่องจากเข้างานช่วงกลางปีและบริษัทฯก็มีพนักงานเป็นจำนวนมากเกือบพันคน เมื่อมีการสอบถามกลับไปทางบริษัทประกันชีวิตดังกล่าวถึงมาตรการการรองรับความผิดพลาดซึ่งโบรคเกอร์เคยแจ้งว่าหากรายชื่อตกหล่นจะดูข้อเท็จจริงรอบข้างเช่น ข้อมูลการนำส่งเงินสมทบจากประกันสังคม ซึ่งยืนยันได้ว่าพนักงานท่านนั้นเป็นพนักงานของทางบริษัทฯจริง รวมทั้งเอกสารการสมัครประกันชีวิตที่พนักงานกรอก และตราประทับบริษัทฯซึ่งก็สามารถรับรองการเป็นพนักงานได้ แต่เมื่อมีการร้องเรียนกลับไปทางบริษัทประกันชีวิตได้ให้นำส่งเอกสารกลับไปอีกรอบ แต่ทั้งนี้เมื่อวันที่18/1/55ได้แจ้งกลับมาว่าไม่สามารถพิจารณาสินไหมให้ได้เนื่องจากไม่มีรายชื่อพนักงานท่านดังกล่าว หากเป็นเช่นนี้แล้วข้อเท็จจริงการนำส่งเงินสมทบที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นพนักงานของทางบริษัทฯและตราประทับรับรอง รวมทั้งหลักฐานที่พนักงานกรอกสมัครประกันชีวิต ไม่สำคัญพอที่บริษัทฯประกันชีวิตดังกล่าวจะพิจารณาหรืออย่างไร แล้วกรณีนี้ทางบริษัทฯต้องทำอย่างไรในการที่จะเรียกร้องสิทธิที่ควรได้ให้ญาติพนักงานท่านดังกล่าวคะ
คำตอบ: 
เมื่อมีการเพิ่มชื่อพนักงาน จากข้อเท็จจริงที่แจ้งว่าพนักงานที่เสียชีวิตได้เข้ามาในกลางปี ฉะนั้น  บริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรต้องตรวจดูความถุกต้องให้ชัดเจนในสัญญากรมธรรม์ด้วยว่าพนักงานที่เพิ่งเข้ามากลางปี ส่งให้บริษัทแล้ว และบริษัทได้ทำการลงชื่อให้หรือยังโดยขอดูจากเอกสาร จึงเกิดข้อผิดพลาดได้ อย่างไรก็ดีควรนำเรื่องมาร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ.ที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อจะได้เรียกบริษัทมาชี้แจงหาข้อเท็จจริงว่าบริษัทได้แจ้งแล้ว และเป็นความผิดของใครที่พิมพ์ตกหล่นชื่อพนักงานท่านนี้  ค่ะ