เงื่อนไขความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ขวัญหทัย
วันเวลาที่ตอบ: 
04 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
พี่ชายรับราชการเป็นทหารแล้วต้องการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ทราบมาว่ามีเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองอยู่ แต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจความหมาย ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ 1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม (ต้องถึงขนาดไหนจึงเรียกว่าเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม) 2. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวอย่างเช่น อยู่ในค่ายทหารแต่มีออกคุ้มครองครูเดินทางไปสอนหนังสือค้มครองหรือไม่ 3. การเดินทางโดยอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ (แล้วถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ คุ้มครองหรือเปล่าค่ะ)
คำตอบ: 
ให้ท่านสอบถามถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติ่มที่ฝ่ายกฏหมายสำนักงานคปภ 025153999หรือ 1186