ขอทราบผลการสอบตัวแทนขายประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ธีรพงษ์ บุตรพรม
วันเวลาที่ตอบ: 
04 May 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบผลการสอบตัวแทนขายประกันชีวิต สอบวันที่ 2 เมษายน 2554 ที่โรงแรมรัตนชลบรี ครับ
คำตอบ: 
ผลสอบตัวแทนประกันชีวิต สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซค้สมาคมประกันชีวิตไทย  WWW.tlaa.org  หรือ บริษัทที่สม้ครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทยค่ะ