เกี่ยวกับประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นัดดา หงส์อัครพันธ์
วันเวลาที่ตอบ: 
11 January 2553
รายละเอียดคำถาม: 
กรมธรรม์ที่ใช้มีฉบับภาษาไทยของสมาคมประกันวินาศภัย และฉบับของต่างประเทศ แล้วแต่ว่าบริษัทประกันจะเลือกใช้แบบใดหรือคะ แล้วฉบับภาษาไทยดัดแปลงจากกรมธรรม์ฉบับใด ของประเทศใดคะ นอกจากนี้กรมธรรม์ที่ใช้กันอยู่ขัดแย้งกับกฏหมายความรับผิดของไทยในเรื่องใดบ้างคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ: 
คปภ. จะอนุมัติกรมธรรม์ฉบับภาษาไทยค่ะ กรณีเป็นภาต่างประเทศมีการอนุมัติหรือไม่ต้องสอบถามฝ่ายกำกับผลิตประกันวินาศภัย ที่ โทร 0-2515-43930