บัตรอนุญาตใกล้หมดอายุแต่หาที่อบรมไม่ได้

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ไพทูรย์
วันเวลาที่ตอบ: 
22 August 2554
รายละเอียดคำถาม: 
บัตรอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตจะหมดอายุวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ครับแต่หาหลักสูตรอบรมต่ออายุครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 21-28 ไม่ได้เลยครับมีแนวทางใดที่จะแนะนำบ้างครัง
คำตอบ: 
การต่อใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมเสียก่อน ซึ่งการต่อใบอนุญาตสามารถต่อล่วงหน้าได้ 2 เดือนก่อนบัตรจะหมดอายุ และการอบรมสามารถสะสมชั่วโมงการอบรมได้ แต่หากตัวแทนอบรมไม่ทันก็ต้องเป็นการขอรับบัตรใหม่โดยไม่ต้องสอบใหม่แต่ต้องอบรมการขอใบอนุญาตเสียก่อนค่ะ