ถ้าต้องการเป็นตัวแทนอีกหลังจากเป็นนายหน้า

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ศศิธร
วันเวลาที่ตอบ: 
09 May 2556
รายละเอียดคำถาม: 
คือว่าเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว และต่อนี้เป็นนายหน้าประกันขีวิตคะ จึงอยากทราบว่าถ้าต้องการเป็นตัวแทนประกันชีวิตอีก ต้องสอบใหม่ไหมคะ? และอีกคำถามหนึงคะ ผลการสอบนายหน้าประกันชีวิตที่สอบผ่านแล้วยังไม่ขึ้นทะเบียน มีอายุเท่าใดคะ จึงต้องสอบใหม่?
คำตอบ: 
- หากท่านประสงค์จะถือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ไม่ต้องสอบความรู้ใหม่ท่านสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ ได้ทีนที แต่ทั้งนี้จะต้องขอยอเลิกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ค่ะ     ผลสอบจะติดตัวไปตลอดกรณีของท่านไม่ต้องสอบความรู้ใหม่ ค่ะ//002