การยกเลิกประกันชีวิตที่ทำมาเป็นปีแล้ว

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
พจนีย์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันได้ทำประกัน SCB Life+ กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งชำระเบี้ยประกันงวดแรกวันที่ 8 มีนาคาม 2553 ซึ่งผ่านมาเกือบปีแล้ว ดิฉันอยากทราบว่าจะยกเลิกได้หรือไม่ แล้วต้องมีค่าใช้อะไรบ้าง (ยังไม่เคยใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) หรือถ้ายกเลิกไม่ได้แล้ว ดิฉันสามารถขอลดเบี้ยประกันลง หรือเปลี่ยนแปลงเป็นประกันเป็นแบบอื่นได้หรือไม่
คำตอบ: 
สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ แต่อาจจะไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืน หรือติดต่อเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ได้ที่บริษัทผู้รับประกันภัย เนื่องจากเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในแต่ละแบบกรมธรรม์ไม่เหมือนกัน