กรณีเสียชีวิตอยู่ในรถตู้โดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ อยากทราบว่า พ.ร.บ. รับผิดชอบหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

การที่มีผู้เสียชีวิตในรถโดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งนี้ สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่ในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นคงต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่หรือไม่ ถ้าสรุปผลคดีว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ ประกันภัย พ.ร.บ. ก็ต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 300,000 บาท