จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน ครั้งที่ 3 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (โครงการเลขที่ 62037006176) 05 March 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการแถลงข่าว เพื่เสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ 27 February 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ผู้สนใจขอรับเอกสารทางระบบ e-gp ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กพ. 62 - 5 มี.ค. 62 โครงการเลขที่ 62027212606 22 February 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสายด่วนประกันภัย 1186 ผู้สนใจขอรับเอกสารทางระบบ e-gp ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กพ. 62 - 5 มี.ค. 62 โครงการเลขที่ 62027212606 22 February 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2562
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 31 January 2562
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและการติดตั้ง ด้วยวิธี (e-bidding) 28 January 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ (Money Expo ๒๐๑๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017356732 28 January 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี 25 January 2562
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-Gp เลขที่โครงการ 62017130460 ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอ 28 ม.ค. 2562 17 January 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 December 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เป็นสำนักงาน คปภ. เขตบางนา 28 December 2561
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 December 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 December 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บาท 23 November 2561
ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 November 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล รับเอกสารทางระบบ e-gp ตั้งแต่วันที่ 2/11/61 ถึงวันที่ 21/11/61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 22/11/61 02 November 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานใหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 November 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์และป้ายฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 November 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 November 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 26 October 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) เพื่อใช้ในสำนักงาน กำหนดรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 2 พ.ย. 2561 25 October 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล กำหนดวิจารณ์วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 24 October 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type transformer) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ตุลาคม 2561 17 October 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 17 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทด้านประกันภัย 16 October 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริการด้านใบอนุญาตคนกลางประกันภัย (E-licensing) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ตามโครงสร้างตำแหน่งงานใหม่ 05 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 05 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแก้วน้ำ พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ.” 04 October 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 20 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และศูนย์บริการประชาชน ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 13 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsourse จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ.วิภาวดี 11 September 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 11 September 2561

Pages