ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. จัดพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้