สื่อสิ่งพิมพ์ คปภ.

ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด แก้ไขลิงก์
1 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 10+ บาท ปี 61 25 December 2561
2 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 222 ปี 61 02 April 2561
3 โบรชัวร์ กรมธรรม์ประกันภัย 100 ปี 61 02 April 2561
4 รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2560 21 February 2561
5 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 01 February 2561
6 ความรู้เรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ 26 January 2561
7 โบว์ชัวร์ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 26 December 2560
8 โบรชัวร์ ประกันภัย 200 07 December 2560
9 โบว์ชัวร์ ประกันภัย พ.ร.บ. 07 December 2560
10 หนังสือ 10 ปี คปภ. 04 October 2560
11 หนังสือ 9 ปี คปภ. 04 October 2560
12 โบว์ชัวร์ ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก 18 September 2560
13 โบว์ชัวร์ ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ 05 August 2558
14 โบว์ชัวร์ ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร 25 May 2560
15 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจพลัส (ประกันภัย 222) 26 April 2560
16 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) 26 April 2560
17 คู่มือประชาชนในการทำประกันชีวิต (เพื่อผู้สูงอายุ) 19 September 2559
18 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันวินาศภัยใกล้ตัวคุณ 12 September 2555
19 หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ 12 September 2555
20 โบว์ชัวร์ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ 01 October 2555

Pages